Life Death Great Matter
(kalligrafi av Taitsu Kohno, Kyoto)

Var dag den första -. Var dag ett liv.
Var morgon skall vårt väsens skål räckas fram för att mottaga, bära och
återskänka. Räckas fram tom – ty vad som gått föreskall speglas blott i
dess klarhet, dess form och dess vidd.
(Dag Hammarskjöld)

Välkommen till In Principio!

I coachning finns samtalet i centrum. Tillsammans söker man orden som kartlägger främmande och outforskade områden.
Coachning innefattar allt från handfast handledning på vardagens arbetsuppgifter till livsnära samtal om identitet, roll och legitimitet, om famlandet i chefs- och ledaruppdraget, om inre känslostormar i kris- och konfliktsituationer o.s.v.

I zazen låter jag orden vila och blir tyst för att universum ska få tala.
På tystnadens fält är en blomma en blomma och en fågel en fågel. Helt enkelt, utan förtecken.

Relationen mellan coachning och zazen kan beskrivas som ett spänningsfullt fält mellan de livsnödvändiga orden och den lika nödvändiga tystnaden. Genom ord blir världen överblickbar och förståelig. I tystnaden återvänder alla begrepp och mentala konstruktioner till sitt bortomspråkliga ursprung.

Både coachning och zazen förutsätter öppna och uppmärksamma sinnen.
Uppmärksamhetens ort är här och dess tempus är nu.
Att vara uppmärksam innebär att gång på gång äventyra det cementerade perspektivet och öppna sig för det oförutsägbara och otippade, gång på gång lämna det kartlagda läget och förutsättningslöst återvända till begynnelsen, till läget före det givna svaret, före den invanda förståelsen.

In Principio är latin och betyder i begynnelsen, vid alltings början.